فال حافظ

فال حافظ

مرا به رندي و عشق آن فضول عيب کند
کمال سر محبت ببين نه نقص گناه
ز عطر حور بهشت آن نفس برآيد بوي
چنان زند ره اسلام غمزه ساقي
کليد گنج سعادت قبول اهل دل است
شبان وادي ايمن گهي رسد به مراد
ز ديده خون بچکاند فسانه حافظ
که اعتراض بر اسرار علم غيب کند
که هر که بي هنر افتد نظر به عيب کند
که خاک ميکده ما عبير جيب کند
که اجتناب ز صهبا مگر صهيب کند
مباد آن که در اين نکته شک و ريب کند
که چند سال به جان خدمت شعيب کند
چو ياد وقت زمان شباب و شيب کند

تعبیر فال : تا زمانی که اراده ی خود را محکم نکنی به مقصود نخواهی رسید. امید به خداوند تو را یاری خواهد کرد. شک و تردید را از دل خود بیرون کن. هرچه پیش آید خیر تو در آن است.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2019 | تمامی حقوق این وب سایت برای boogati.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:boogati.ir