فال حافظ

فال حافظ

دلي که غيب نماي است و جام جم دارد
به خط و خال گدايان مده خزينه دل
نه هر درخت تحمل کند جفاي خزان
رسيد موسم آن کز طرب چو نرگس مست
زر از بهاي مي اکنون چو گل دريغ مدار
ز سر غيب کس آگاه نيست قصه مخوان
دلم که لاف تجرد زدي کنون صد شغل
مراد دل ز که پرسم که نيست دلداري
ز جيب خرقه حافظ چه طرف بتوان بست
ز خاتمي که دمي گم شود چه غم دارد
به دست شاهوشي ده که محترم دارد
غلام همت سروم که اين قدم دارد
نهد به پاي قدح هر که شش درم دارد
که عقل کل به صدت عيب متهم دارد
کدام محرم دل ره در اين حرم دارد
به بوي زلف تو با باد صبحدم دارد
که جلوه نظر و شيوه کرم دارد
که ما صمد طلبيديم و او صنم دارد

تعبیر فال : کسی که ایمان داشته باشد و دریادل باشد از سختی های زودگذر روزگار نمی هراسد. صبر و توکل به خدا چاره ساز مشکلات است. از انسان های بد طینت و سود جو دوری کن. هر کسی را محرم اسرار خود قرار نده. هرچه می خواهی از خدا بخواه.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای boogati.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:boogati.ir